Dodano: 2018-01-11 13:10   |   Dodał: a.jakubowski (Arkadiusz Jakubowski)   |   Kategoria: Aktualności

Leszczynianie chcą do PKM!

Trwa walka o włączenie Leszna do obszaru Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. W internecie jest petycja w tej sprawie. Obszerniej piszemy o niej na reporterowym koncie na FB. Poniżej natomiast zamieszczamy kopie dokumentacji potwierdzającej podjęte dotąd przez leszczyński samorządu kroki w tej sprawie. Urzędnicy na razie nic nie wskórali, może uda się to obywatelom?

Link do petycji:

http://www.petycje.pl/petycja/12827/objecie_miasta_leszna_siecis_poznanskiej_kolei_metropolitalnej.html

Link do "naszego" Facebooka:

https://www.facebook.com/Reporter-Leszczy%C5%84ski-507178775993615/

Kalendarium wydarzeń:

16 lipca 2015: prezydent Leszna Łukasz Borowiak pisze do marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka i wyraża zaniepokojenie brakiem Leszna w planowanym zakresie działania PKM

8 sierpnia 2017: wiceprezydent Leszna Adam Mytych kieruje pismo do marszałka, w którym między innymi wnioskuje o wydłużenie przewidzianych w rozkładzie jazdy połączeń metropolitalnych Poznań-Kościan do stacji Leszno

24 sierpnia 2017: kolejne pismo prezydenta Leszna do marszałka. Łukasz Borowiak m.in. prosi w nim o weryfikację obszaru obowiązywania biletu metropolitalnego i rozszerzenie go o stację Leszno

31 sierpnia 2017: Rada Miasta Leszna podejmuje uchwałę, w której radni stwierdzają m.in.. że pominięcie Leszna w sieci kolei aglomeracyjnej jest błędem i może skutkować marginalizacją subregionu

1 września 2017: prezydent Leszna Łukasz Borowiak przesyła uchwałę marszałkowi uchwałę i prosi o uwzględnienie stanowiska

7 września 2017: odpowiedź wicemarszałka wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka na pismo z dn. 8 sierpnia 2017. Marszałek pisze, że wydłużenie połączeń Poznań-Kościan do stacji Leszno nie jest możliwe ze względu na wprowadzone przez PKP ograniczenia na linii Poznań-Wrocław związanymi z prowadzonymi i planowanymi na kilka lat robotami na tej trasie.

20 września 2017: odpowiedź wicemarszałka województwa wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka na pismo z dnia 1 września 2017. Ponownie pisze o niemożliwym, ze względu na kolejowe roboty, wydłużeniu połączeń Poznań-Kościan do Leszna . Jednocześnie informuje o uwzględnieniu w rozkładzie jazdy jednej dodatkowej pary pociągów na trasie Poznań-Leszno i Leszno-Rawicz.

4 stycznia 2018 rok: przesłane mailem naszej redakcji oświadczenie wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka:

	„Do tej pory w koncepcji Kolei Metropolitalnej stacją końcową był rzeczywiście Kościan (zasada ok. 50 km od Poznania). Samorządy gmin i powiatów wzdłuż tej linii uczestniczyły w pracach przygotowawczych.
Nie oznacza to jednak, że sytuacja jest definitywnie przesądzona. O zasięgu Kolei Metropolitalnej decydować będą ostatecznie rzeczywiste zainteresowanie zwiększeniem liczby połączeń ze strony pasażerów oraz skłonność samorządów do partycypacji w kosztach uruchomienia dodatkowych pociągów (im mniejsze potoki podróżnych, tym większe koszty do poniesienia).
Normalną koleją rzeczy byłyby poważane rozmowy na ten temat i argumenty merytoryczne a nie polityczne insynuacje.
Do mnie, jako decernenta tego zadania z ramienia Samorządu Województwa nikt z władz Leszna w tej kwestii się nie zwracał.

Wojciech Jankowiak,
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego”

 

 

   Dodaj komentarz

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza do tej publikacji.