Dodano: 2017-02-28 07:26   |   Dodał: a.jakubowski (Arkadiusz Jakubowski)   |   Kategoria: Aktualności

TG Sokół

Na Starówce luty 2017

Sokoły zawsze z Lesznem

7 lutego minęło 150 lat od utworzenia pierwszego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwowie. Ta najstarsza organizacja sportowo-wychowawcza na ziemiach polskich od samego początku nie tylko podtrzymywała polskiego ducha w podzielonym przez zaborców kraju, ale także przygotowywała naród do odzyskania swojej państwowości. Nie inaczej było w Lesznie, gdzie organizacja powstała jeszcze przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego

TG „Sokół” w Lesznie zostało założone z inicjatywy kupca Józefa Tylczyńskiego, któremu wsparcia udzielił sekretarz adwokacki Feliks Bobowski. Do Towarzystwa wstąpili także Jan Górecki, Henryk Sieradzon, Władysław Sieradzon, Alojzy Ziółkowski i Marcin Raszewski. Od samego początku gniazdo było prześladowane przez policję niemiecką, dlatego po trzech latach działalność została zawieszona. Pomimo tego druhowie nadal byli aktywni. Józef Tylczyński wraz z adwokatem Adamem Ruszczyńskim i księdzem Czesławem Starką byli inicjatorami powołania w Lesznie w 1912 r. polskiego klubu sportowego Polonia Leszno. Z tego środowiska wyłoniło się także leszczyńskie harcerstwo.

Udział „Sokoła” w przygotowaniach do Powstania Wielkopolskiego w Lesznie był olbrzymi. W październiku 1918 r. druh Józef Górecki był członkiem Tajnego Komitetu Narodowego, a także członkiem Rady Ludowej na Miasto Leszno i delegatem do Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. Został również mianowany komendantem Straży Ludowej w Lesznie. Po wybuchu powstania wraz z innymi Polakami z Leszna został internowany przez władze niemieckie.

Do reaktywowania Towarzystwa doszło 23 stycznia 1920 roku. Już w pierwszych miesiącach rozpoczęły się cotygodniowe ćwiczenia na sali miejskiej „Ćwicznia”. Zajęcia odbywały się późnymi wieczorami, najczęściej w piątki. Niebawem Towarzystwo kupiło ziemię, na której zbudowano boisko sportowe. Organizacja bardzo często była gospodarzem Zlotów Okręgu Leszczyńskiego. Wynikało to głównie z tego, że „Sokół” w Lesznie posiadał budynek do ćwiczeń i boisko. Wydarzenia te przyciągały do Leszna po kilka tysięcy widzów.

W leszczyńskim „Sokole” uprawiano gimnastykę, lekkoatletykę, piłkę ręczną, piłkę nożną, siatkówkę, kolarstwo, pływanie, a także boks oraz bardzo popularny w drugiej połowie lat 30-tych tenis ziemny. Oprócz startów indywidualnych gniazdo brało udział w pokazach ćwiczeń zbiorowych i z przyrządami. Odbywały się one na Zlotach Okręgowych, Dzielnicowych i Wszechsłowiańskich w Poznaniu, Warszawie, Lwowie, Pradze, Belgradzie. Leszczyniacy osiągali najlepsze wyniki sportowe spośród wszystkich druhów Okręgu.

Działalność TG „Sokół” w Lesznie przerwała II wojna światowa. W ramach operacji Tannenberg 21 października 1939 r. pod murem aresztu przy pl. Kościuszki zostali rozstrzelani: prezes Okręgu Leszczyńskiego – druh Bronisław Kotlarski, sekretarz Okręgu – druh Stanisław Szal, druh Mieczysław Opatrny, druh Stefan Samolewski, druh Władysław Nowak. Naczelnik leszczyńskiego „Sokoła” druh Tadeusz Rydlewicz został aresztowany w Kołomyi, wkrótce ślad po nim zaginął.

Po wojnie druhowie próbowali reaktywować „Sokoła”, jednak nie otrzymali zgody władz i organizacja została rozwiązana. Po 1989 roku kilkakrotnie podejmowano próbę reaktywowania gniazda. Do skutecznego wznowienia działalności doszło dopiero 12 lipca 2011 r. Tego dnia do Towarzystwa zapisało się 19 osób, wybrano także Zarząd. Jego prezesem został Damian Małecki. Organizacja skupia obecnie 30 druhów, a jej siedziba mieści się w domu parafialnym przy kościele Św. Krzyża w Lesznie i tak jak dawniej pozostaje organizacją otwartą dla wszystkich.

Damian Małecki jest głównym organizatorem i koordynatorem ogólnopolskich uroczystości upamiętniających 150-lecie powstania Sokolstwa Polskiego. Jubileusz zainaugurowała prezentacja monety okolicznościowej wybitej przez Narodowy Bank Polski, która miała miejsce 1 lutego w Rzeszowie. 10 lutego uchwałę okolicznościową podjął Sejm i Senat, natomiast 20 kwietnia w Senacie zostanie otwarta wystawa prezentująca historię „Sokoła”. W lutym część tej ekspozycji można było oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie. W czerwcu zaplanowano zlot Polowych Drużyn Sokolich, a we wrześniu pielgrzymkę Sokolstwa Polskiego na Jasną Górę. Obchody zamknie konferencja naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim, która odbędzie się w dniach od 15 do 17 listopada. 150 lat „Sokoła” druhowie świętują pod hasłem: „Czołem Ojczyźnie Szponem Wrogowi!”.

"Na Starówce" powstaje we współpracy z Urzędem Miasta Leszna. Materiały przygotowuje Karolina Sternal

REPORTER nr 0293 page 008

 Dodaj komentarz

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza do tej publikacji.