Dodano: 2017-02-28 07:18   |   Dodał: a.jakubowski (Arkadiusz Jakubowski)   |   Kategoria: Aktualności

Nowy Rynek

Na Starówce luty 2017

Tradycja w nowej odsłonie


Nowy Rynek ma mieć nadal charakter targowiska, a pl. Metziga miejsca wypoczynku – takimi wnioskami zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania tych dwóch tak ważnych dla Starówki miejsc. Jednocześnie zgłoszono potrzebę rozszerzenia istniejących funkcji obu placów oraz ich modernizację

Konsultacje miały związek z przygotowaniami do ogłoszenia konkursu architektonicznego na zagospodarowanie Nowego Rynku i pl. Metziga. Do auli Szkoły Podstawowej nr 1, w której zorganizowano spotkanie, przyszli mieszkańcy, handlowcy z Nowego Rynku oraz inne osoby zainteresowane tematem rewitalizacji.
    Spotkanie moderował ekspert ds. rewitalizacji, Wojciech Kłosowski, a ogólne kierunki zagospodarowania zaprezentowali: Łukasz Borowiak, prezydent Leszna, Maciej Kubiak, architekt miejski i Maciej Urban, miejski konserwator zabytków. Każdy obecny na spotkaniu uczestnik, miał możliwość wyrażenia swojego zdania, najpierw w dyskusji na forum, a następnie podczas prac w grupach warsztatowych.
    Dyskusja rozpoczęła się od rozmowy na temat pl. Metziga. Opinie w tej sprawie były właściwie jednoznaczne: plac z uwagi na jego wielkość, funkcjonowanie w zamkniętej przestrzeni architektonicznej (z trzech stron zwarta zabudowa kamienic) oraz bezpośrednie sąsiedztwo kościoła św. Krzyża i zabytkowego lapidarium musi pozostać enklawą zieleni z fontanną, ławkami oraz innymi elementami małej architektury, które będą sprzyjały wypoczynkowi mieszkańców w każdym wieku. Mieszkańcy podkreślali natomiast, że wymianie musi ulec obecna nawierzchnia placu oraz należy zbudować nowe oświetlenie, które sprawi, że miejsce to stanie się widne i bezpieczne.
    Uczestnicy zaakcentowali również potrzebę wzmocnienia funkcji kulturalnych, rekreacyjnych i społecznych pl. Metziga. Jeden z mieszkańców zaproponował, aby plac był miejscem spotkań, prezentacji oraz działań artystycznych dla osób mających tego typu zainteresowania. Plac mógłby być także miejscem amatorskich prezentacji muzycznych.
Funkcję inicjatora takich wydarzeń mogłaby przejąć Miejska Biblioteka Publiczna, której przeniesienie planuje się właśnie na pl. Metziga do  budynku po Zespole Szkół Ochrony Środowiska. Obiekt ma być rozbudowany i sięgać do ul. Kościelnej.
    – Nowa siedziba biblioteki to nie będzie wyłącznie wypożyczalnia książek – zaznaczył Andrzej Kuźmiński, dyrektor MBP w Lesznie. – W budynku ma być także galeria sztuki, kawiarnia literacka, będą czytelnie oraz biblioteka letnia. Będziemy wychodzili z różnego rodzaju działaniami także poza mury biblioteki i dlatego przestrzeń pl. Metziga będzie ważnym elementem naszej działalności.
    W trakcie dyskusji padła również propozycja, aby ulicę oddzielającą plac od strony Szkoły Podstawowej nr 3 zamknąć dla ruchu i funkcjonalnie połączyć z placem. Wśród mieszkańców nie było natomiast jednomyślności co do ilości miejsc parkingowych. Część obecnych optowała za ich zdecydowanym ograniczeniem, inni byli przeciwni takim rozwiązaniom.
    Równocześnie z uwagami na temat pl. Metziga zgłaszane były opinie dotyczące przyszłości Nowego Rynku. Tu sprawa jest nieco bardziej złożona. Obecne targowisko miejskie ma wprawdzie bardzo długą tradycję, ale klientów odwiedzających to miejsce z roku na rok ubywa. Zwiększeniu ich ilości nie sprzyja również infrastruktura – dziurawa nawierzchnia, zdegradowane drewniane stragany, słabe zaplecze socjalne. Istnieje również potrzeba zagospodarowania placu poza okresem targowym.
    Przybyli na konsultacje mieszkańcy oraz handlujący na Nowym Rynku generalnie opowiadali się za utrzymaniem targowego charakteru placu. Sugestia Macieja Urbana, miejskiego konserwatora zabytków, aby na Nowym Rynku powstała hala targowa nie spotkała się z wyraźną akceptacją. Zdaniem przybyłych, zamknięta hala zmieniłaby dotychczasowy charakter robienia zakupów i funkcjonowania targowiska. Innym rozwiązaniem może być częściowe zadaszenie i postawienie odpowiednio przygotowanych obiektów do handlu mięsem, czy rybami.
    Dyskutowano także na temat parkingów. Ponownie padła propozycja budowy parkingu podziemnego, co umożliwiłoby ograniczenie istniejących miejsc postojowych.
    Sporo czasu poświęcono także sprawom komunikacji pomiędzy pl. Metziga i Nowym Rynkiem
    – Niezbędne jest przywrócenie dogodnych ciągów pieszych, którymi mieszkańcy będą się mogli swobodnie przemieszczać z jednego placu na drugi. Tym samym Nowy Rynek i pl. Metziga stanie się bardziej dostępny dla mieszkańców innych części Leszna – podkreślił Maciej Kubiak, architekt miejski.
    Opinie mieszkańców zebrane podczas spotkania oraz te, które dotarły do Wydziału Promocji i Rozwoju drogą internetową w formie ankiet (około 350) posłużą do opracowania wytycznych dla architektów, którzy wezmą udział w konkursie na zagospodarowanie obu placów i powiązań funkcjonalno-przestrzennych między nimi. Ogłoszenie konkursu planowane jest na przełomie lutego i marca.

Podczas spotkania w auli SP nr 1 prezydent Leszna Łukasz Borowiak poinformował, że teren Miejskiego Zarządu Zieleni ma być wykorzystany na cele poszerzenia Parku Johanna Heermanna. Tym samym miasto zmienia swoje plany związane z budową nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej w tym miejscu. Samorząd podtrzymuje chęć wzniesienia tego typu obiektu, ale w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.

"Na Starówce" powstaje we współpracy z Urzędem Miasta Leszna. Materiały przygotowuje Krolina Sternal

REPORTER nr 0293 page 007REPORTER nr 0293 page 008REPORTER nr 0293 page 009REPORTER nr 0293 page 010Dodaj komentarz

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza do tej publikacji.