Dodano: 2017-02-22 06:15   |   Dodał: a.jakubowski (Arkadiusz Jakubowski)   |   Kategoria: Aktualności

Szkolna sieć...

Leszno

Szkolna sieć do zmiany


Zachowanie wszystkich dotychczasowych szkół podstawowych, jednak przy konieczności dokonania zmian w obwodach, powstanie techników i szkół branżowych oraz reaktywacja publicznego szkolnictwa policealnego – to główne założenia przygotowanego przez Urząd Miasta Leszna projektu dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego. Leszczyński samorząd zamierza stawiać na edukację w zakresie dwujęzyczności oraz sportu. Planowane są także inwestycje

Proponowane zmiany mają związek z rządową reformą oświaty, która ma wejść w życie 1 września tego roku. Jej podstawowym założeniem jest likwidacja gimnazjów i powrót do ośmioklasowych szkół podstawowych, czteroletnich liceów oraz pięcioletnich techników. Na oświatowej mapie mają się także pojawić szkoły branżowe, czyli zawodowe.
    W Lesznie nowy model sieci oświatowej dostosowanej do tej reformy zaprezentowano podczas obrad komisji oświaty Rady Miejskiej Leszna z udziałem dyrektorów szkół oraz przedstawicieli związków zawodowych. Podstawą tych zmian będzie likwidacja gimnazjów. Klasy gimnazjalne, w których obecni uczniowie będą mogli dokończyć edukacji, będą funkcjonować w ramach szkół podstawowych.
    
Sieć na Starówce
Najistotniejsza reorganizacja czeka szkoły na Starówce. Przede wszystkim nie będzie likwidacji Szkoły Podstawowej nr1 i Szkoły Podstawowej nr 3. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku prezydent Łukasz Borowiak zapowiadał połączenie tych dwóch placówek i przeniesienie ich do budynku dzisiejszego Gimnazjum nr1.
    – Po wnikliwym przeanalizowaniu sytuacji okazało się, że istnieje potrzeba utrzymania tych placówek w systemie szkół ośmioklasowych – mówił podczas komisji Piotr Jóźwiak, wiceprezydent Leszna.
    Zachowanie obu szkół wiąże się jednak z koniecznością zmian w obwodach szkolnych przy jednoczesnym wprowadzaniu pewnych nowości edukacyjnych. W przypadku Szkoły Podstawowej nr 1 zmiany w obwodzie mają być nieznaczne. Podobnie ma być w przypadku Szkoły Podstawowej nr 2. Obwód placówki ma również nieznacznie się zmienić, jednocześnie przy tej szkole nadal będą funkcjonowały klasy gimnazjalne do chwili ich wygaśnięcia. Ogromnym wzmocnieniem dla SP nr 2 ma być natomiast uruchomienie przy niej Leszczyńskiego Centrum Nauki w sąsiadującej ze szkołą wieży ciśnień. Należy jednak zaznaczyć, że realizacja tego przedsięwzięcia zależy od pozyskania środków zewnętrznych.
    Największe zmiany dotyczą Szkoły Podstawowej nr 3. Placówka ma zwiększyć swój obwód szkolny poprzez przejęcie części obwodu szkolnego dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 7. Jednocześnie SP nr 3 ma ,,oddać'' część swojego dzisiejszego obwodu – od ul. Słowiańskiej na północ – SP nr 2. W SP n r3 ma się także pojawić nowa oferta edukacyjna, czyli klasy dwujęzyczne. Jednocześnie w tej placówce mają funkcjonować klasy gimnazjalne obecnego Gimnazjum nr 1.
    I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia jeśli chodzi o szkoły podstawowe na Starówce. Miasto podtrzymuje zamiar kompleksowej modernizacji budynków Gimnazjum nr 1 przy pl. Komeńskiego. Mowa jest przede wszystkim o rozbudowie i budowie sali sportowej. Byłby to pierwszy tego typu obiekt szkolny na Starówce. Do tej pory ani Gimnazjum nr 1, ani SP nr 1 i SP nr 3 nie posiadają sal sportowych. Dwie ostatnie szkoły korzystają z Ćwiczni. Po zmodernizowaniu budynku obecnego Gimnazjum nr 1 ma się do niego przenieść SP nr 3.

Sieć poza Starówką
Jeśli chodzi o Szkołę Podstawową nr 4 samorząd nie przewiduje zmian. Placówka już ma do dyspozycji nowoczesną halę sportową, a 1 września 2018 roku przeniesie się do nowego budynku. Być może w ofercie edukacyjnej tej szkoły pojawi się w przyszłości klasa sportowa, np. piłkarska z uwagi na funkcjonujący na Zaborowie specjalistyczny ośrodek sportowy.
    Zmian nie będzie także w Szkole Podstawowej nr 5 na Gronowie, która nadal będzie specjalizowała się w nauce języka niemieckiego.
    Jak już wcześniej wspominaliśmy, zmniejszy się okręg szkolny Szkoły Podstawowej nr 7, jednak nadal będzie to bardzo liczna pod względem ilości uczniów placówka. Natomiast z uwagi na wieloletnie tradycje miasto planuje utrzymać sportowy profil tej placówki. Plany są naprawdę ambitne. W trakcie omawiania planowanych zmian wiceprezydent Piotr Jóźwiak powiedział, że miasto będzie dążyło do powołania szkoły mistrzostwa sportowego. Zanim to jednak nastąpi, należy wzmocnić infrastrukturę SP nr 7. Mowa jest o zbudowaniu przez prywatnego przedsiębiorcę podobnej hali jak ta, która powstała przy III LO.
    W tym samym budynku co SP nr 7 będzie nadal funkcjonowała Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 wraz z klasami gimnazjalnymi obecnego Gimnazjum Specjalnego nr 6.
    Szkoła Podstawowa nr 9 na Zatorzu to kolejna placówka, której funkcjonowanie nie zmieni się, poza oczywiście zmianami wynikającymi z rządowej reformy oświaty. Z kolei w Szkole Podstawowej nr 10 pojawi się nowość w postaci rozszerzonej nauki języka niemieckiego. Szkoła Podstawowa nr 12 ma utrzymać swój dotychczasowy charakter placówki prowadzącej naukę w klasach dwujęzycznych.
    Podobnie ma się sprawa w przypadku Szkoły Podstawowej nr 13. Placówka ta od lat jest szkołą integracyjną i nadal ma utrzymać taki profil edukacyjny. W tym celu, o ile miastu uda się pozyskać na ten cel środki zewnętrzne, przy szkole samorząd chciałby wybudować basen integracyjny.

Licea, technika i branżowe
Miasto nie zamierza także zmieniać dotychczasowych specjalności leszczyńskich liceów ogólnokształcących. I LO to placówka która ma kontynuować swoją specjalizację w nauce języka niemieckiego i egzaminie DSD. W tym zakresie ma wspierać i współpracować z SP nr 5 i SP nr 10. Nowością w I LO ma być natomiast klasa klasyczna z językiem łacińskim i greckim.
    II LO to nadal dwujęzyczność, ze szczególnym naciskiem na język angielski – w tym względzie ma współpracować z SP nr 3 i SP nr 12.
    III LO utrzyma kształcenie w zakresie klas mundurowych. Aby wesprzeć ten kierunek, miasto będzie dążyło do modernizacji strzelnicy. Ponownie samodzielną placówką stanie się IV LO.
    Istotne zmiany czekają natomiast szkolnictwo zawodowe. We wszystkich dotychczasowych placówkach, a więc Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Budowlano-Rolniczych, Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych mają funkcjonować pięcioletnie technika oraz szkoły branżowe, w których kierunki kształcenia mają być konsultowane z pracodawcami. Obecny Zespół Szkół nr 4 zamieni się w technikum i szkołę branżową. W sumie w Lesznie będą cztery licea ogólnokształcące, pięć techników i pięć szkół branżowych. Nadal także będzie funkcjonować zawodowe szkolnictwo specjalne.

Ostatni etap
I jeszcze trzy nowości. Przy Zespole Szkół Technicznych ma powstać Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, natomiast w Zespole Szkół Ekonomicznych ma zostać otwarta specjalistyczna biblioteka ekonomiczna. Obie placówki mają także uruchomić policealne szkoły zawodowe. Taka sama placówka ma powstać przy Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych.
        Proponowane zmiany mają na celu nie tylko prawidłowe funkcjonowanie leszczyńskich szkół i zapewnienie dzieciom i młodzieży jak najlepszego poziomu kształcenia, ale także zachowanie miejsc pracy. Wiceprezydent Piotr Jóźwiak nie przewiduje w ciągu najbliższych trzech lat konieczności ograniczania etatów zarówno nauczycielskich, jak i niepedagogicznych.
    Przedstawiony projekt będzie teraz omawiany przez radnych. W marcu trafi pod obrady Rady Miejskiej.
Karolina SternalDodaj komentarz

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza do tej publikacji.